بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

طرز کار گوگل ترندز

طرز کار گوگل ترندز

در تولید محتوای سایت٬ یکی از موارد بسیار مهمی که مورد توجه محتوا سازان است٬ اینکه ترند و جهت علاقه کاربران اینترنت در هر حوزه ای به چه سمتی است. این جمله به این معناست که ما بتوانیم با استفاده از ابزاری متوجه شویم که کاربران اینترنت و یا از آن مهمتر٬ کاربران سایت٬ به چه موضوعاتی علاقه نشان میدهند و طالب دانستن چه اطلاعاتی  هستند. یکی از بهترین ابزارهایی که توسط خود گوگل ارائه میشود٬ سایت گوگل ترندز است [...]