تگ - گوگل ترندز

طرز کار گوگل ترندز

طرز کار گوگل ترندز

در تولید محتوای سایت٬ یکی از موارد بسیار مهمی که مورد توجه محتوا سازان است٬ اینکه ترند و جهت علاقه کاربران اینترنت در هر حوزه ای به چه سمتی است. این جمله به این معناست که ما بتوانیم با استفاده از ابزاری متوجه شویم که کاربران اینترنت و یا از آن مهمتر٬ کاربران سایت٬ به چه موضوعاتی علاقه نشان میدهند و طالب دانستن چه اطلاعاتی  هستند. یکی از بهترین ابزارهایی که توسط خود گوگل ارائه میشود٬ سایت گوگل ترندز است [...]